به نام خداوند بخشنده مهربان

شش روز از جنگ گذشته بود که شهید شد.

خوابش را دیدم.

بغلش کردم و گفتم:

«تا نگی اون دنیا چه خبره رهات نمی کنم!»

گفت: «فقط یک مطلب میگم اونم اینکه ما شهدا شب های جمعه می ریم خدمت آقا اباعبدالله علیه السلام ...
+شهید محمدرضا فراهانی

 

دریافت و مشاهده تصاویر مجموعه به صورت مجزا