به نام خداوند بخشنده مهربان

کاش بتونیم اینجوری باشیم...
مجموعه ای از توصیه ها و رفتار های شهدا در قالب عکس نوشته.
این تصاویر برای استوری کردن در شبکه های اجتماعی بسیار مناسب هست.
التماس دعای فرج

 

مشاهده و دریافت تصاویر مجموعه به صورت مجزا