بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه ای از عکس نوشته های زیبا با موضوع صلوات.

خصوصیات فرستادن صلوات

صلوات : بهترین هدیه از طرف خداوند برای انسان است.
صلوات : تحفه‌ای از بهشت است.
صلوات : روح را جلا می‌دهد.
صلوات : عطری است که دهان انسان را خوشبو می‌کند.
صلوات : نوری در بهشت است.
صلوات : نور پل صراط است.
صلوات : شفیع انسان است.
صلوات : ذکر الهی است.
صلوات : موجب کمال نماز می‌شود.
صلوات : موجب کمال دعا و استجابت آن می‌شود.
صلوات : موجب تقرب انسان است.
صلوات : رمز دیدن پیامبر در خواب است.
صلوات : سپری در مقابل آتش جهنم است.
صلوات : انیس انسان در عالم برزخ و قیامت است.
صلوات : جواز عبور انسان به بهشت است.
صلوات : انسان را در سه عالم بیمه می‌کند.
صلوات : از جانب خداوند رحمت است و ار سو فرشتگان پاک کردن گناهان و از طرف مردم دعا است.
صلوات : برترین عمل در روز قیامت است.
صلوات : سنگین‌ترین چیزی است که در قیامت بر میزان عرضه می‌شود.
صلوات : محمبوب‌ترین عمل است.
صلوات : آتش جهنم را خاموش می‌کند.
صلوات : زینت نماز است.
صلوات : گناهان را از بین می‌برد.
صلوات : فقر و نفاق را از بین می‌برد.
صلوات : بهترین داروی معنوی است.
چه خوب است که انسان همیشه اهل صلوات، باشد. چرا که پیامبر نیز دائم الصلوات بوده‌است. 
چه خوب است که همیشه زیان انسان مشغول ذکر صلوات، باشد و فضای جامعه و محیط کار خود را معطر به صلوات، نماییم.
با ذکر صلوات، غم و اندوه و حزن را از خود دور کنید.
با یک صلوات، نوری در بهشت برای خود بیافرینید.
با یک صلوات گناهان خود را پاک و تولدی دیگر برای خود بوجود آورید.
با یک صلوات پاداش هفتاد و دو شهید را برای خود ثبت کنید.
با یک صلوات ده حسنه برای خود ثبت کنید.

با نشر این مجموعه ذخیره آخرت برای خود مهیا کنید.
 
دریافت به صورت تکی