به نام خداوند بخشنده مهربان
عارفان و بزرگان دینی همیشه یکی از راه های تقرب به خداوند مهربان را توسل به اوئمه علیه مالسلام به خصوص امام حسین علیه السلام دانسته اند. گاهی اوقات یک سلام، یک احترام می تواند آغاز یک محبت باشد. چه خوب است اگر به صورت روزانه رأس یک ساعت مشخص سلام بر امام حسین(ع) را در صفحات مجازی خود منتشر کنیم تا خودمان و دیگر دنبال کننده گان صفحات ما به این کار زیبا عادت کنند.
التماس دعای فرج.

 

دریافت و مشاهده تصاویر مجموعه به صورت مجزا