به نام خداوند بخشنده مهربان

مجموعه ای از روضه نوشت ها در قالبی ترکیب از شعر و عکس نوشته تقدیم شما.
امام صادق علیه السلام: هرکسی شعری در سوگ حسین (علیه‌السلام) بخواند و خود بگرید و ده تن را بگریاند، بهشت برای آنان نوشته می‌شود، و هرکس در سوگ حسین (علیه‌السلام) شعری بخواند و خود بگرید و پنج نفر را بگریاند، بهشت برای آنان ثبت گردد، و هرکس در سوگ حسین شعری بخواند، و خود بگرید و یک نفر را بگریاند، بهشت برای آن دو نوشته می‌شود، و هرکس نزد او یادی از حسین شود و از چشمانش به اندازه بال مگسی اشک بیرون آید، پاداش او بر عهده خداوند عزوجل است، و او جز به بهشت برای وی راضی نمی‌شود.

هر کس ز پدر کینه به دل داشت تورا زد
یک پیر لعین نیزه نداشت با عصا زد

آنقدر زد که عصا شد دو سه تکه
راضی نشد و بر دهنت با کف پا زد

شاعر: هانی امیرفرجی
التماس دعای فرج

 

دریافت و مشاهده تصاویر مجموعه به صورت مجزا