بسم الله الرحمن الرحیم 
مجموعه پیش رو شامل عکس نوشته های از نماز جمعه تاریخی امام خامنه ای در تاریخ 98/10/27  و مسائل روز می باشد.
ناشر این مجموعه ارزشمند روشنگر باشیم.

جهت دریافت تصاویر با کیفیت اصلی بر روی تصویر مورد نظر کلیک کنید.