به نام خداوند بخشنده و مهربان

📝 روزقدس

غم مخور کودک فلسطینی که سرت زیر تیغ های بلاست؛
آن طرف تر برادران عرب رقص شمشیر  هایشان بر پاست

آن طرف تر برادران عرب یک دقیقه سکوت فرمودند
یک دقیقه سکوت ؟...نه! یک قرن، که اساسا به یادبود شماست

موی ژولیده ی تو را فردا بولدوزر ، خوب ، شانه خواهد کرد
بدن قطعه قطعه  ی پدرت بند پایانی معاهده هاست

پدرت قطعه قطعه خواهد شد مادرت قطعه قطعه خواهد شد
و سرت قطع نامه خواهد شد برعلیه جنایت  هولوکاست

غم مخور کودک فلسطینی!غم همبازیان  گمشده را 
از دل سنگ آهن و آوار دست و پای عروسکی پیداست

زوزه ی ناتمام موشک ها موش در بازی ات دواندن نیست
بازی ات بازی بزرگان است بازی جنگ ، بازی غوغاست

تو پدر خوانده  های دنیا را با همین بازی ات بر آشفتی
چه غریب است کودکی هایت که خلاف قواعد دنیاست

قلوه سنگی که توی مشتت بود پر کشید وکشید و موشک شد
تا پس از این چگونه خواهد بود؟ چشم امید ما به فردا هاست

✍️رضا شیبانی

 

فضای مجازی را با مرگ بر اسرائیل پر کنیم

 

 

جهت دریافت تصاویر با کیفیت اصلی بر روی تصویر مورد نظر کلیک کنید.