به نام خداوند بخشنده و مهربان

امروزه در مساجد، فضای مجازی، شبکه های تلوزیونی و محافل و مجالس مختلف حرکت مثبتی انجام شده و آن هم این است که روزی یک صفحه قرآن تلاوت می شود.

مجموعه پیش روی شما آرشیوی از صوت قرآن کریم به صورت صفحه ای از بهترین قاریان جهان می باشد.

این مجموعه برای افرادی که در فضای مجازی فعالیت می کنند بسیار مناسب است و می توانند تنها با یک کلیک تمامی صفحات قرآن را به صورت جداگدانه دریافت بفرمایند.

قبل از فایل اصلی، نمونه صوت صفحه اول قرآن قرار گرفته تا پس از شنیدن نسبت به دانلود آن اقدام بفرمائید.

تمامی لینک ها مستقیم و پرسرعت هستند.

پرهیزگار- کیفیت48kbps- حجم (589 مگابایت)

عبدالباسط- کیفیت192kbps- حجم (3 گیگ و 140 مگابایت)

 

عبدالباسط- کیفیت128kbps- حجم (2 گیگ و 470 مگابایت)

 

عبدالباسط- کیفیت64kbps- حجم (850 مگابایت)

عبدالله بصفر- کیفیت192kbps- حجم (2 گیگ و 380 مگابایت)

 

عبدالله بصفر- کیفیت64kbps- حجم (825 مگابایت)

 

عبدالله بصفر- کیفیت32kbps- حجم (435 مگابایت)

عبدالرحمن السدیس- کیفیت192kbps- حجم (1گیگ و 680 مگابایت)

 

عبدالرحمن السدیس- کیفیت64kbps- حجم (581 مگابایت)

عبدالصمد- کیفیت64kbps- حجم (806 مگابایت)

شاطری- کیفیت128kbps- حجم (1گیگ و 300 مگابایت)

 

شاطری- کیفیت64kbps- حجم (715مگابایت)

احمدبن علی العجمی- کیفیت64kbps- حجم (452 مگابایت)

 

العفاسی- کیفیت128kbps- حجم (1گیگ و 590 مگابایت)

 

العفاسی- کیفیت64kbps- حجم (822 مگابایت)

 

الغامدی- کیفیت40kbps- حجم (422 مگابایت)

هانی الرفاعی- کیفیت192kbps- حجم (1گیگ و 990 مگابایت)

 

هانی الرفاعی- کیفیت64kbps- حجم (700 مگابایت)

خلیل الحصری- کیفیت128kbps- حجم (2 گیگ و 270 مگابایت)

 

خلیل الحصری- کیفیت64kbps- حجم (1 گیگ و 140 مگابایت)

علی ابن عبدالرحمان حذیفی- کیفیت128kbps- حجم (1 گیگ و 600 مگابایت)

 

علی ابن عبدالرحمان حذیفی- کیفیت64kbps- حجم (817 مگابایت)

 

علی ابن عبدالرحمان حذیفی- کیفیت32kbps- حجم (318 مگابایت)

ابراهیم الاخضر- کیفیت32kbps- حجم (465 مگابایت)

 

ماهرالمعیقلی- کیفیت64kbps- حجم (584 مگابایت)

منشاوی- کیفیت192kbps- حجم (4 گیگ و 570 مگابایت)

 

منشاوی- کیفیت128kbps- حجم (1 گیگ و 540 مگابایت)

 

منشاوی- کیفیت64kbps- حجم (1 گیگ و 600 مگابایت)

 

منشاوی- کیفیت16kbps- حجم (195 مگابایت)

محمدالطبلاوی- کیفیت128kbps- حجم (1 گیگ و 580 مگابایت)

 

محمدالطبلاوی- کیفیت64kbps- حجم (817 مگابایت)

محمدایوب- کیفیت128kbps- حجم (1 گیگ و 720 مگابایت)

 

محمدایوب- کیفیت64kbps- حجم (885 مگابایت)


محمدجبریل- کیفیت128kbps- حجم (1 گیگ و 380 مگابایت)

 

محمدجبریل- کیفیت64kbps- حجم (721 مگابایت)

سعودالشریم- کیفیت128kbps- حجم (999 مگابایت)

 

سعودالشریم- کیفیت64kbps- حجم (507 مگابایت)

صالح عبدالرحمن- کیفیت128kbps- حجم (900 مگابایت)

محسن القاسم- کیفیت192kbps- حجم (1 گیگ و 630 مگابایت)

عبدالله سعود- کیفیت128kbps- حجم (1 گیگ و 90 مگابایت)

صالح بوخاطر- کیفیت128kbps- حجم (1 گیگ و 210 مگابایت)

عبدالله مترود- کیفیت128kbps- حجم (1 گیگ و 500 مگابایت)

احمدنعینع- کیفیت128kbps- حجم (1 گیگ و 620 مگابایت)

خلیفة التنیجی- کیفیت64kbps- حجم (759 مگابایت)

محمودعلی البنا- کیفیت32kbps- حجم (365 مگابایت)

ابراهیم الدوساری- کیفیت128kbps- حجم (2 گیگ و 400 مگابایت)