به نام خداوند بخشنده و مهربان

نفدی بر انتقادات بی جای سلبریتی های بیسواد و مسئولین بی کفایت دولتی از نیروهای مسلح.

تقدیم به نیروهای مردمی و مسلح کشورمان که دوستشان داریم.


جهت روشنگری هر چه بیشتر و تشکر از نیروهای مسلح و جهادی ناشر این مجموعه باشید.
جهت دریافت تصاویر با کیفیت اصلی بر روی تصویر مورد نظر کلیک کنید.