به نام خداوند بخشنده و مهربان
مجموعه ای از دانستنی ها و معماهای جالب قرآنی که می توانید برای جلسات مختلف از آن استفاده کنید و سرگرمی مفیدی برای خودتان و اطرافیان به وجود بیاورید.

 

ناشر این مجموعه خواندنی باشید.

 

 

 

دریافت تصاویر به صورت تکی