به نام خداوند بخشنده و مهربان

مجموعه ای از پرده نگار های مفید و کاربردی جهت ارائه در جلسات روشنگری، مساجد و ...

این مجموعه شامل:

40 سالگی انقلاب (4)

بررسی دستاوردهای انقلاب (7)

ابعاد انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی و تجلی بخشی

آسیب شناسی انقلاب از منظر امام خمینی (ره)

چهل سال توطئه و غلبه بر آن

عمل انقلابی

مبانی انقلاب اسلامی و عوامل ماندگاری و ریزش ها و رویش ها

منظومه فکری امام خامنه ای (2)

نظام سیاسی اسلامی

ضمن مطالعه فایل ها به صورت کامل؛ توصیه می کنیم این مجموعه را جهت روشنگری به دیگران ارائه دهید.


دریافت به صورت تکی


40 سالگی انقلاب

دریافت

حجم: 2.91 مگابایت


دریافت
حجم: 14.4 مگابایت


دریافت
حجم: 344 کیلوبایت


دریافت
حجم: 17.3 مگابایت

بررسی دستاوردهای انقلاب


دریافت
حجم: 874 کیلوبایت


دریافت
حجم: 2.4 مگابایت


دریافت
حجم: 142 کیلوبایت


دریافت
حجم: 21.8 مگابایت


دریافت
حجم: 328 کیلوبایت


دریافت
حجم: 278 کیلوبایت


دریافت
حجم: 2.24 مگابایت

ابعاد انقلاب اسلامی

دریافت
حجم: 774 کیلوبایت

انقلاب اسلامی و تجلی بخشی

دریافت
حجم: 2.52 مگابایت

آسیب شناسی انقلاب از منظر امام خمینی (ره)

دریافت
حجم: 3.09 مگابایت

چهل سال توطئه و غلبه بر آن

دریافت
حجم: 344 کیلوبایت

عمل انقلابی
دریافت
حجم: 2.78 مگابایت

مبانی انقلاب اسلامی و عوامل ماندگاری و ریزش ها و رویش ها

دریافت
حجم: 10 مگابایت

منظومه فکری امام خامنه ای

دریافت
حجم: 4.96 مگابایت


دریافت
حجم: 1.79 مگابایت

نظام سیاسی اسلامی

دریافت
حجم: 4.3 مگابایت