بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه ی کاملی از احادیث حجاب با طراحی زیبا و فانتزی.

 شما فرض کنید بهترین اتومبیل را دارید و دوست دارید آن را به دیوار بکوبید، خب بروید در بیابان و این کار را بکنید نه اینکه در وسط جامعه، نظم و آرامش اجتماعی را به هم بزنید چون دوست دارید با اتومبیل تان اینطور رفتار کنید.همین مسئله در جامعه هم صادق نیست، چطور است که وقتی در جامعه پایمان به جایی گیر می کند یا گاهی به زمین می خوریم اولین کاری که انجام می دهیم این است که به دیگران نگاه کنیم ببینیم آنها چه برداشتی از این اتفاق دارند. حتی نگاه نمی کنیم ببینیم چه صدمه ای دیده ایم! چطور همین افراد می گویند که حجاب مال خودمان است و هرطور بخواهیم در جامعه رفتار می کنیم؟! 

جهت تشویق به حجاب لطفا این مجموعه را منتشر بفرمائید.

 

دریافت به صورت تکی